ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

23 აპრილი 2021

 22 აპრილს 18:30-ზე გაიმართა ენის  დაუფლებისუმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.  საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ენის დაუფლების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ.

საბჭოს სხდომა გაიმართა ელექტრონულ ფორმატში, Zoom-ის პლატფორმის საშუალებით.

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით,  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,  სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა