ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

24 აპრილი 2021

23 აპრილს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ქართული ფილოლოგიის დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ.

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

ქართული ფილოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა