ინფორმაცია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან თვითშეფასების ანგარიშის ცენტრში წარმოდგენის შესახებ

27 აპრილი 2021

მიმდინარე წელს  ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით თვითშეფასების ანგარიშის ცენტრში წარდგენის ვალდებულება აქვს 18 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას, რაც განსაზღვრულია ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 26 აპრილის N 406915 ბრძანებით. თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის ვადად განისაზღვრა 2021 წლის პირველი ივლისიდან 2021 წლის 31 ივლისის ჩათვლით პერიოდი. 

დანართი