უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 ივნისი 2021

2021 წლის 15 ივნისი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

  1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ლოგისტიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ეკოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ეკოლოგიის“  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  5. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ეკოლოგიის“ ინგლისურენოვანი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
  6. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული მეცნიერების“  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა. 

 

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84874112774

 

Meeting ID: 848 7411 2774