მშენებლობის ინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

7 ივლისი 2021

5 ივლისს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა მშენებლობის ინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა, რომელზეც დამტკიცდა შენობის სისტემების ინჟინერიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი.

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს