სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 12 ივლისი 2021

2021 წლის 12 ივლისი, 16:00 საათი

დღის წესრიგი:
 

  1. შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის "სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის მიღების განხილვა. 

 

შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში