უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 12 ივლისი 2021

2021 წლის 20 ივლისი, 15:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სისტემები ბიზნესში“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

2. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეჯეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

3. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,გეოგრაფიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

4. ა (ა) იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ,,მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის (ისტორია-გეოგრაფია-მოქალაქეობა)აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

 

5. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

 

Join Zoom Meeting


https://us02web.zoom.us/j/89333343737