უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 16 ივლისი 2021

2021 წლის 23 ივლისი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ფარმაციის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი “გეოგრაფიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის „შედარებითი და კომერციული სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

5. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ფიოლოსოფიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

6. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამუსიკო ხელოვნების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

https://us02web.zoom.us/j/82709114959