პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

13 ივლისი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა, რომელზეც დამტკიცდა ტურიზმის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი.

COVID 19-ის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს

პერსონალური მომსახურების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა