პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 ივლისი 2021

2021 წლის 29 ივლისი, 10:00

 

დღის წესრიგი:

 

1. შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის - „შინმოვლის სპეციალისტი“ /01120/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯისთვის - „საქმისმწარმოებელი“ /01131/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. ა(ა)იპ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის – „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“ /01005/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „ამფეთქებელი“ /00281/ მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

Time: Jul 29, 2021 10:00 AM Tbilisi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83899030584?pwd=c2ZJSzUvbFFOcTBrYjFBMzJ3ZFJOdz09

Meeting ID: 838 9903 0584

Passcode: 586630

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით