უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 ივლისი 2021

2021 წლის 30 ივლისი, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

1.სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "კომპიუტერული ტექნოლოგიების" საბაკალავრო საგაგნამანთლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

2.შპს - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის „ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, „ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენის მიზნით, განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა; 

3.შპს უმაღლესი სასწავლებელი მილენიუმის „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

 

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88108166300