სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლების) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

24 აგვისტო 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენრის, კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლება) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

საბჭომ იმსჯელა სპეციალური მასწავლებლების მომზადების მიმართულებით საქართველოში არსებულ გამოწვევბზე და შეთანხმდა, რომ პირველ ეტაპზე მასწავლებელთა სპეციალური განათლების მიმართულებით დარგობრივი მახასიათებელი შემუშავდება 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს.

სპეციალური განათლების (მასწავლებლის განათლების) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა