პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 სექტემბერი 2021

2021 წლის 3 სექტემბერი, 11:00

 

დღის წესრიგი:

 

 

1. სსიპ - კოლეჯ „აისისთვის“ – „რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)“ /01087/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - კოლეჯ „ოპიზარისთვის“ - „რეგიონული ტურისტული მეგზური (ქართულენოვანი)“ /01075/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - კოლეჯ „ოპიზარისთვის“ – „რეგიონული ტურის მეგზური“ /01074/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისთვის – „რეგიონული ტურისტული მეგზური (ქართულენოვანი)“ /01084/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. ა(ა)იპ - კოლეჯი „განთიადისთვის" – „რეგიონული ტურის მეგზური“ /01085/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

6. სსიპ კასპის კოლეჯისთვის -,,სურსათის უვნებლობის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა საწარმოში“ /01101/ პროფესიული მომზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

7. შპს MAGNIUM+ ის პროფესიული მომზადების პროგრამის „VRF & VRV სისტემების მომსახურება“ /00998/ მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭო

Time: Sep 3, 2021 11:00 AM Tbilisi

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82880241432?pwd=VHh1YUJ6QUxsOWtva0ZuRG1velRjZz09