უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 7 სექტემბერი 2021

2021 წლის 14 სექტემბერი, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

  1. ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის - ჯიპა "სოციალური მეცნიერებების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

  2. ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის - ჯიპა "საერთაშორისო ურთიერთობების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

  3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

  4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მათემატიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა. 

  5.  

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708