სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 9 სექტემბერი 2021

2021 წლის 16 სექტემბერი, 16:00 საათი

დღის წესრიგი:
 

  1. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის „ციფრული მმართველობის და ხელოვნული ინტელექტის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა.


შენიშვნა: ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში.