პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

12 ივნისი 2014

2014  წლის 20 ივნისი, 17:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
დღის წესრიგი:
 
1. შპს სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2. შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA-ს ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს ცხუმ-ეგრისის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო, მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ლიდერის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
 
 
 შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა