საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

2 ივლისი 2014

2014 წლის 9  ივლისი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
1.    შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო მარკეტინგის სამაგისტრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა