ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

31 დეკემბერი 2021

31 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა.

სხდომაზე ბიზნსესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებით დამტკიცდა მენეჯმენტის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებელი.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, COVID-19 ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს

ბიზნესისა და ადმინისტრირების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა