ცვლილება საბჭოების წევრობის კანდიდატთა შერჩევის კონკურსში

31 დეკემბერი 2021

 გაცნობებთ, რომ განხორციელდა ცვლილება "ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის და სააპელაციო (პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს კვოტით) საბჭოების წევრობის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ'' სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 16 დეკემბრის №1380135 ბრძანებაში და განცხადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2022 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

 

ბრძანება N 1442541 -  "ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის და სააპელაციო (პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს კვოტით) საბჭოების წევრობის კანდიდატთა შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2021 წლის 16 დეკემბრის №1380135 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

დანართი 1 

დანართი 2

დანართი 3 

დანართი 4