უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 11 იანვარი 2022

2022 წლის 18 იანვარი, 15:00 საათი

დღის წესრიგი:

1.შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის "ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

  

2. სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის „გემების ენერგეტიკული და  ელექტრული სისტემების და დანადგარების“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

 

3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საავიაციო ინჟინერიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

 

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის "საბანკო პროცესების მართვის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ანგარიშის განხილვა.  

  

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას. შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით".

 

EQE USD Accreditation is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: აკრედიტაციის საბჭო

Time: Jan 18, 2022 03:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86280961668

 

Meeting ID: 862 8096 1668