პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 17 იანვარი 2022

2022 წლის 24 იანვარი, 14:00

 

დღის წესრიგი

 

1. სსიპ - კოლეჯიმერმისისავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 15 აგვისტოს №157 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ბუღალტრული აღრიცხვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „საბიბლიოთეკო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. შპს საქართველოს საავიაციო აკადემიაში განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6. შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „კავკასიონის“ „სკოლამდელი აღზრდის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

 

7. სსიპ კასპის კოლეჯის „შედუღების“, „თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟის“, სამღებრო სამუშაოების წარმოების“, იატაკისა და ფილის სამუშაოების“, „სამკერვალო წარმოების“, „კომპიუტერული ქსელი და სისტემების“, „ვიზაჟის მომსახურების“ და „ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

             

               საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით

Topic: პროფესიული  საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა  24.01.2022

Time: Jan 24, 2022 02:00 PM Tbilisi

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85130024959?pwd=d1MxMDMrRWd4MFpXNVRRYWRjZWQ2Zz09

 

Meeting ID: 851 3002 4959

Passcode: 932777