პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 იანვარი 2022

2022 წლის 26 იანვარი

 

დღის წესრიგი:

 

1. ა(ა)იპ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის „საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული მუშაკის მომზადების პროგრამა“ /01259/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

2. სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ „ხიდურა ამწის ოპერირება“ /01254/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

3. სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის“ „სასაწყობე სატვირთველის უსაფრთო ექსპლუატაცია“ /01255/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

4. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ /01271/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

5. სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის – „ფეხბურთის ინსტრუქტორი“ /01206/ (ქ. ქუთაისი) პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.1. სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ფიტნესის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392919 გადაწყევტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.2 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „საფეხმავლო გამყოლი“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392924 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.3 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392923 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.4 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „კრივის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392920 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.5 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ძიუდოს ინსტრუქტორი“ (ქ. თბილისი)“ პროფესიული მომზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392929 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.6 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ძიუდოს ინსტრუქტორი“ (ქ. ქუთაისი) პროფესიული მომზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392930 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.7 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული მასაჟისტი“ (ქ. თბილისი) პროფესიული გადამზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392921 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.8 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული მასაჟისტი“ (ქ. ქუთაისი) პროფესიული გადამზადების პროგრამის უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392918 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.9 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ფეხბურთის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამების ხარვეზის გამოსასწორებლად ვადის განსაზღვრის შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392926 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

6.10 სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ცურვის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ხარვეზის გამოსასწორებლად ვადის განსაზღვრის შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის №1392928 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა 26/01/2022

Time: Jan 26, 2022 12:00 PM Tbilisi

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87059621360?pwd=UTZ6UlFWRjN3L3VHOFlLdHJuRU9Wdz09

Meeting ID: 870 5962 1360

Passcode: 722102

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით