ტრენინგი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის რეესტრის წარმოების შესახებ

16 დეკემბერი 2011

2011 წლის 19-21 დეკემბერს სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში (ქ.თბილისი   კოსტავას ქ. №77/6; I  სართული, აუდიტორია №D 128) ჩატარდება ტრენინგი რეესტრის წარმოებაზე საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების პირველი და მეორე ნაკადისათვის.
ტრენინგის მონაწილეთა სია:

ჯგუფი №1 - ტრენერი: ქეთი ინანაშვილი

ჯგუფი №2 - ტრენერი: ეკა გიგაშვილი

ტრენინგი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის რეესტრის წარმოების შესახებ