უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 26 აპრილი 2022

2022 წლის 3 მაისი, 14:00 სთ.

 

დღის წესრიგი:

 

  1. შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯის "მასობრივი კომუნიკაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  
  2. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "აგროტექნოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "საინჟინრო ფიზიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა
  4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის "კერძო (ბიზნეს) სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი განცხადების განხილვა. 

   

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით".

 

https://us02web.zoom.us/j/89891072847

Meeting ID: 898 9107 2847