პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

20 აგვისტო 2014

დამტკიცდა ფერმერისა და მევენახე-მეღვინის პროფესიული სტანდარტები.

იხილეთ ცენტრის დირექტორის 2014 წლის 11 ივლისის ბრძანებები N383; N384 პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!