უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 აპრილი 2022

2022 წლის 10 მაისი, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

  1. შპს ალტე უნივერსიტეტის "ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. Შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,კომპიუტერული მეცნიერების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  3. Შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ,,კლინიკური ფსიქოლოგიის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  5. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის "არქიტექტურის" საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე  აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, საბჭოს სხდომა ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების (,,Zoom") გამოყენებით. სხდომის დაწყებამდე ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომაზე დასწრებას.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84389471661