პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 მაისი 2022

 

2022 წლის 11 მაისი, 10:00


დღის წესრიგი

 

1. სსიპ - კოლეჯ „იბერიისთვის“ „მარნის მასპინძელი“ /01266/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

2. სსიპ - კოლეჯ „იბერიისთვის“ „მეღვინე-დეგუსტატორი“ /01277/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

3. სსიპ - კოლეჯ „ერქვანისთვის“ „მარნის მასპინძელი“ /01265/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის ფოტოელექტრული სისტემების მონტაჟი)“ /01347/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

5. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მზის თერმული სისტემების მონტაჟი)“ /01289/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

6. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ /01346/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

7. შპს ამარენასთვის „ფრანგული კონდიტერია“ /01331/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა
 

 

 

Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭო 

Time: May 11, 2022 10:00 AM Tbilisi 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88391981030?pwd=MkZxWnlkVFZSVnZVTnlmY0p0cHJXQT09