პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 6 მაისი 2022


2022 წლის 13 მაისი 10:00 საათი

დღის წესრიგი

 

1. 1. სსიპ კასპის კოლეჯის „რეგიონალური ტურისტული მეგზური“ /01153/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

2. შპს შვეიცარული აგრარული სკოლა კავკასიისთვის „სურსათის უვნებლობის მენეჯერი“ /01322/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

3. შპს ესთეტიკური და თერაპიული კოსმეტოლოგიის ცენტრი ლეპოტასთვის „ესთეტიკური კოსმეტოლოგია“ /01099/ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მსმენელთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ საკითხის განხილვა

4. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (მცირე მასშტაბიანი ბიომასის ბოილერების და ღუმელების მონტაჟი)“ /01350/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

5. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მონტაჟი (ზედაპირული გეოთერმული და თბური ტუმბოების სისტემების მონტაჟი)“ /01344/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

6. სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის ქ. თბილისში  „ფეხბურთის ინსტრუქტორი“ /01328/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

7. სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის ქ. თბილისში  „თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორი“ /01327/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

8. სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის ქ. ქუთაისში  „თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორი“ /01329/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 
საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით
Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა
Time: May 13, 2022 10:00 AM  Tbilisi
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82127345782?pwd=amJEZkFHZXpWaFc2NjFTL3lYNGtvUT09 
Meeting ID: 821 2734 5782
Passcode: 548411

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით