პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

27 აგვისტო 2014

2014  წლის 30 აგვისტო, 12:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1.    სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
2.    სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,ახალი ტალღისთვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
3.    სსიპ - საზოგადოებრივ კოლეჯ ,,აისისთვის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
4.    შპს - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს - საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სასწავლებლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
7.    შპს - "ილია"-ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქ. საგარეჯოს საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
8.    შპს - გურჯაანის მრავალპროფილიანი კოლეჯი +-ის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
9.    შპს - ბუღალტერთა მომზადების ცენტრის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - ადამიანი და ბუნების ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების ცენტრის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს - ირაკლი ფაღავას სახელობის აკადემია დასტაქარის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
13.    შპს - არგოს ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
14.    შპს - საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავლის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. მე-7 საკითხის შემდეგ არსებული საკითხების განხილვაზე გთხოვთ მობრძანდეთ 15:00 საათიდან.

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა