ცხადდება კონკურსი!

18 მაისი 2022

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აცხადებს კონკურსის სტაჟიორთა შერჩევის მიზნით

 

1. საგანმანათლებლო სერვისების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საორგანიზაციო სამმართველოს სტაჟიორი

3. პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი

4. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟიორი

5. ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურის (ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით) სტაჟიორი

6. ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურის (საქმისწარმოების მიმართულებით) სტაჟიორი
განათლების ხარისხის განვითრების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება

ცხადდება კონკურსი!