ჯანდაცვის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

23 მაისი 2022

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა ჯანდაცვის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა. საბჭომ იმსჯელა მედიცინის უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელში შესატანი ცვლილებების პროექტის შესახებ. 

 

ჯანდაცვის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა