უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 23 მაისი 2022

2022 წლის 31 მაისი, 14:00 საათი


დღის წესრიგი

 

  1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
  2. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
  3. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა; 
  4. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე არაგეგმიური მონიტორინგის საკითხის განხილვა;
  5. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "სამეანო საქმის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების საკითხის განხილვა (არჩოსთან შესაბამისობა).
  6. სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის "საექთნო საქმის ქართულ-ავსტრიულ" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების საკითხის განხილვა (არჩოსთან შესაბამისობა).

 

 

კორონავირუსის ინფექციის (COVID19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმშისხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ

 

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობითშესაბამისადმხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

 

საბჭოს სხდომის ბმული:

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89063158009

Meeting ID: 890 6315 8009