გამოყენებითი ხელოვნების (ხელნაკეთობის) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

23 მაისი 2022

მიმდინარე წლის 23 მაისს, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით,   გაიმართა გამოყენებითი ხელოვნების/(ხელნაკეთობის) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-2 სხდომა. საბჭომ იმსჯელა გამოყენებითი ხელოვნების/(ხელნაკეთობის) უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახასიათებელთან დაკავშირებით.   

 

შეხვედრა გაიმართა ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის საშუალებით.

გამოყენებითი ხელოვნების (ხელნაკეთობის) უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა