უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 20 ივნისი 2022

 

2022 წლის 22 ივნისი, 14:00 საათი

 

დღის წესრიგი

 

  1. შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის  ,,სოციალური მეცნიერებების" სადოქტორო საგანმანათლებლო  პროგრამის  „ეროვნულ კვალიფიკაციების ჩარჩოსა“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენის განხილვა;
  1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო  პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  3. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,საერთაშორისო ურთიერთობების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  4. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სასურსათო ტექნოლოგიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  1. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლო ბის" სამაგისტრო პროგრამაზე საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, საბჭოს სხდომა ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების (,,Zoom") გამოყენებით. სხდომის დაწყებამდე ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომაზე დასწრებას.

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87489263453

 

Meeting ID: 874 8926 3453