უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 21 ივნისი 2022

2022 წლის 28 ივნისი, 14:00 საათი 

 

დღის წესრიგი: 

 

  1. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის "ინგლისური ფილოლოგიის" ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2. შპს ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტის საქართველოში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  3. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის "საჯარო მმართველობის და პოლიტიკის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  4. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "კომპიუტერული სისტემების და ქსელური ტექნოლოგიების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  5. სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერისიტეტის "კულტურული ტურიზმის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ

 

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით

 

 

Join Zoom Meeting

https://seu.zoom.us/j/96351902218

Meeting ID: 963 5190 2218