პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 ივნისი 2022

 


2022 წლის 29 ივნისი, 11:00

დღის წესრიგი

 
1. სსიპ - კოლეჯ „ბლექსის“ /00534/ „ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა

2. შპს ქართული ღვინის გილდიისთვის „მევენახეობა“ /01348/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

3. შპს ორიენტირისთვის „გერიატრიული ასისტენტი“ /01379/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

4. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ /01363/ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 

 

საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით
Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭო 
Time: Jun 29, 2022 11:00 PM Tbilisi 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86856007806?pwd=qps_V6EfLZ4-95zv8YhQZlVxkDa92n.1

 

Meeting ID: 868 5600 7806 
Passcode: 926648 
 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით