უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 8 ივლისი 2022

2022 წლის 8 ივლისი, 14:00 საათი

დღის წესრიგი:

1. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,მედიცინის" ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

2. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

3. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ფსიქოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ბიოლოგიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

5. სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „სამართლის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის არაგეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, საბჭოს სხდომა ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების (,,Zoom") გამოყენებით. სხდომის დაწყებამდე ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომაზე დასწრებას.

 

HEI Authorization is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: აკრედიტაციის საბჭო - 8.07.2022

 

Time: Jul 8, 2022 02:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

Join Zoom Meeting : https://us02web.zoom.us/j/87606606308?pwd=TXM3b01RREpzNVluS0NhQVpPY0loZz09

Meeting ID: 876 0660 6308

Passcode: 742164