ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-6 სხდომა

5 ივლისი 2022

მიმდინარე წლის 16 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით,  ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-6 სხდომა გაიმართა.
 
საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ. 
 

 

ვიზუალური კომუნიკაცია/მედიახელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-6 სხდომა