აუდიოვიზუალური ხელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-5 სხდომა

5 ივლისი 2022

მიმდინარე წლის 15 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით, აუდიოვიზუალური  ხელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-5 სხდომა გაიმართა.
 
საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს აუდიოვიზუალური  ხელოვნების დარგობრივი მახასიათებლის პროექტის შესახებ. 
 

აუდიოვიზუალური  ხელოვნების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს მე-5 სხდომა