უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 7 ივლისი 2022

2022 წლის 15  ივლისი 14:00 საათი 

დღის წესრიგი: 
  
 
1.       სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;    

2.  შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის ალტერბრიჯის "მასობრივი კომუნიკაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;  

3.     სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ფარმაციის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის საკითხი;    

4.  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის საკითხი;    

5. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ინფორმატიკის" სადოქტორო  საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის საკითხი; 

6. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის "დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების" ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე წარმოდგენილი ანგარიშის საკითხი. 


 
კორონავირუსის ინფექციის (COVID19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.  
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით 
 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84986450690?pwd=dy8xY2xtTnF6b1p1dTYvWkRPbldUQT09

 

Meeting ID: 849 8645 0690

Passcode: 719554