პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

7 ოქტომბერი 2014

2014  წლის 17 ოქტომბერი, 15:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
     
დღის წესრიგი:
 
1.    შპს საერთაშორისო ტურიზმის აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
2.    შპს ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - ახალქალაქის წმინდა ზოსიმე კუმურდოელის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს თბილისის საზოგადოებრივ კოლეჯ გარანტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
5.    შპს პროფიუნიტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
6. შპს სიოსთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების საკითხის განხილვა;
7. შპს პროფესიულ კოლეჯ მესამე სამედიცინო & ტურიზმის აკადემიისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
8. შპს პროფესიულ კოლეჯ ინტელექტისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
9. შპს სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯისთვის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
10. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
11. შპს ბარაკონისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
12. შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ XXI საუკუნისთვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების საკითხის განხილვა;
 
შენიშვნა:  საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. მე-6 საკითხის შემდეგ არსებული საკითხების განხილვაზე გთხოვთ მობრძანდეთ 17:00 საათიდან.
 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა