საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

17 ოქტომბერი 2014

2014 წლის 24 ოქტომბერი 15:00 საათი
 
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
დღის წესრიგი:
 
 
1.    შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ გორგასალის საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯის ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ბანკის ოპერატორის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    შპს ბათუმის საზოგადოებრივ აკადემია BPA-ს პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ბუღალტერის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯის ბანკის ოპერატორის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა