უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 27 სექტემბერი 2022

2022 წლის 4 ოქტომბერი, 14:00 საათი
 

 

დღის წესრიგი:

 

1.  სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" მევენახეობისა და მეღვინეობის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 

2.  შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს „სამართლის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის "ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან" და "სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან"  შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული არაგეგმური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

 

3. შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს „სამართლის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის "ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან" და "სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან"  შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული არაგეგმური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

 

4. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ელექტორნიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტინჟინერიის“ საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

5. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფიზიკის“ საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

6. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ (სპეციალობები: ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო საქმე) ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

7. შპს კავკასიის უნივერსიტეტის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი) ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;

 

8. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „სოციოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა.

 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, საბჭოს სხდომა ჩატარდება დისტანციურ რეჟიმში, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების  ("Zoom") გამოყენებით. სხდომის დაწყებამდე ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომაზე დასწრებას.

EQE USD Accreditation is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: EQE აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

Time: Oct 4, 2022 02:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/3306294708?pwd=nULMYcu5cHFTANSznFN07pbaibNRc6.1

 

Meeting ID: 330 629 4708

Passcode: 51u9h3

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების
გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.