პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 29 სექტემბერი 2022

 


29 სექტემბერი, 2022

2022 წლის 6 ოქტომბერი 10:00

დღის წესრიგი

 

1.    ა(ა)იპ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის „დისტრიბუცია სავაჭრო ობიექტებში“ /01448/ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

2.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „შენობაში წყალსადენი სისტემების მონტაჟი“ /01471/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

3.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „ზოგადი ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულება“ /01465/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

4.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „ელექტრორკალური შედუღება“ /01464/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

5.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „მონოლითური სამუშოების შესრულება“ /01466/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

6.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „საკალატოზო და საბათქაშე სამუშაოების შესრულება“ /01467/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

7.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „სხვადასხვა ტიპის ზედაპირებზე სამღებრო სამუშოების წარმოება“ /01470/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

8.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „სხვადასხვა სახის ზედაპირების ფილებით მოპირკეთება“ /01468/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

9.    ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „სხვადასხვა სახის სახურავის მოწყობა“ /01469/  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ საკითხის განხილვა

 
საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით
Topic: პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭო
Time: Oct 6, 2022 10:00 AM Tbilisi
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89643507574?pwd=NGVRRC9RY2VqSEcvVlpScENhMGRtZz09 
Meeting ID: 896 4350 7574
Passcode: 665809


დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას მითითებული ბმულით