უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 30 სექტემბერი 2022

2022 წლის  07 ოქტომბერი, 14:00 საათიდღის წესრიგი  1.  სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „ვეტერინარიის“ ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
  2.   ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  „საერთაშორისო ურთიერთობების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  3.  სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიის "სახელმწიფო რესურსების მართვის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი  ანგარიშის განხილვა;
  4.  შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის „სამართლის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  5.  სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "კომპიუტერული ტექნოლოგიების" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  6.  სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "ბიოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვა;
  7.   შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის „ინფორმაციული სისტემების მართვა - DevOps" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული გეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  8.  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „მშენებლობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული გეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
  9.  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  „ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული გეგმიური მონიტორინგის შედეგების განხილვა.


ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს სხდომას ჩაერთოს ონლაინ.

 

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88595854233?pwd=cWZGMjBuVU8zZ0g5aHZxRWFXZ1puQT09

Meeting ID: 885 9585 4233

Passcode: 044331

 


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.