პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 3 ოქტომბერი 2022

2022 წლის 10 ოქტომბერი, 14:00 

დღის წესრიგი

 

1.  ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ  საკითხის განხილვა;

2. ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტ2-ის „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში  განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა;

3. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესიული კოლეჯში განხორციელებული მონიტორინგის შესახებ საკითხის განხილვა.


საბჭოს სხდომა გაიმართება "Zoom"ის პლატფორმის გამოყენებით

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შემოუერთდნენ საბჭოს სხდომას ბმულით

Topic: პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა
Time: Oct 10, 2022 02:00 PM Tbilisi
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2234959888
Meeting ID: 223 495 9888
Passcode: 2022