ცხადდება რიგგარეშე მობილობა!

6 ოქტომბერი 2022

ცხადდება რიგგარეშე მობილობა ქართულ ენაშიმომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზეჩარიცხული პირებისათვის

მნიშნველოვანი თარიღები:

2022 წლის 6 ოქტომბიდან - 7 ოქტომბრის ჩათვლით:სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის მიერ განსაზღვრული ვადების მიხედვით საგანმანათლებლო დაწესებულებები წარადგენენ ინფორმაციას მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის შესახებ.

2022 წლის 11 ოქტომბრიდან - 13 ოქტომბრისჩათვლით: რიგგარეშე მობილობითსარგებლობისათვის დაინტერესებული პირებიგანცხადებით მიმართავენ სასურველ უმაღლესსაგანმანათლებლო დაწესებულებას  და წარადგენენპირადი საქმის ასლებს.

რიგგარეშე მობილობასთან დაკავშირებითკონსულტაციის მისაღებად დაინტერესებული პირებს დაუკავშირდნენ სსიპ - განათლების მართვისსაინფორმაციო სისტემას ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2200 220, ან მისწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე:   info@emis.ge

ასევე, დაწვრილებით ინფორმაციის ხილვა შესაძლებელია ბმულზე: https://emis.ge/news/2110/