უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

26 ნოემბერი 2014

2014  წლის 3 დეკემბერი, 17:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)
 
 
1. სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის საკითხის განხილვა;
2. შპს ევრაზიის საერთაშორისო ინსტიტუტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
3. შპს თბილისის საერთაშორისო აკადემიის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;
4. შპს თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ აბრეშუმის გზის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. მე-2 საკითხის შემდეგ არსებული საკითხების განხილვაზე გთხოვთ მობრძანდეთ 19:00 საათიდან.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა