საკონსულტაციო დღეების განრიგი 2012 წლის სახელმძღვანელოების გრიფირებასთან დაკავშირებით

23 იანვარი 2012

2012 წლის სახელმძღვანელოების გრიფირებასთან დაკავშირებით სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“ ყველა დაინტერესებული ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის  აცხადებს კონსულტაციის დღეებს მიმდინარე წლის 30 იანვრიდან  3 თებერვლის  ჩათვლით 10:00 სთ–დან 13:00 სთ–მდე.

საკონსულტაციო დღეების განრიგი 2012 წლის სახელმძღვანელოების გრიფირებასთან დაკავშირებით