შეხვედრა სატელევიზიო და კინოხელოვნების დარგის წარმომადგენლებთან

27 მარტი 2015


27 მარტს ილიაუნის სასწავლო სატელევიზიო ცენტრის ინიციატივით სატელევიზიო და კინოხელოვნების სფეროში არსებული პროფესიული კვალიფიკაციების იდენტიფიცირების მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას სატელევიზიო კომპანიების და სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროექტის მიერ დამატებით წარდგენილ იქნა კინოს მიმართულების საინიციატივო ჯგუფის მიერ ინიცირებული კვალიფიკაციების ჩამონავალი.

პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მიმდინარე წლის განმავლობაში 100-მდე ახალ პროფესიულ კვალიფიკაციაზე გეგმავს მუშაობას. ამიტომაც მიესალმება დარგობრივი ჯგუფების მხრიდან მსგავს ინიციატივებს და ასეთ შეხვედრებში ჩართულობის მზაობას გამოხატავს, რაც შრომის ბაზარზე რეალურად მოთხოვნადი კვალიფიკაციების ფორმირების პროცესს უწყობს ხელს.

შეხვედრა სატელევიზიო და კინოხელოვნების დარგის წარმომადგენლებთან